Bảng báo giá Inox tấm cuộn 430 rẻ nhất miền Bắc

05/10/2023

Bảng giá Inox 430 mới nhất được cập nhật dưới đây. Giá Inox thay đổi thường xuyên theo nhu cầu thị trường, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0343417281 (hoặc zalo) để được tư vấn chính xác nhất. Giá Inox tấm cuộn 430 hiện tại là bao nhiêu? […]

Bảng giá Inox 430 mới nhất được cập nhật dưới đây. Giá Inox thay đổi thường xuyên theo nhu cầu thị trường, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0343417281 (hoặc zalo) để được tư vấn chính xác nhất.

Bảng giá Inox 304
Bảng giá Inox 430

Giá Inox tấm cuộn 430 hiện tại là bao nhiêu? chúng tôi cung cấp đầy đủ báo giá cho các sản phẩm inox tấm cuộn, băng 430 độ dày từ 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, … đến 100mm.

Cuộn inox 430 dày 0.2mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x800mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1000mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1200mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1220mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1250mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1300mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1350mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1400mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1450mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1500mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1550mm 31,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.2x1570mm 31,000đ

Cuộn inox 430 dày 0.25mm

Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx800mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1000mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1200mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx120.25mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1250mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1300mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1350mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1400mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1450mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1500mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1550mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.25mmx1570mm 30,000đ
Cuộn inox 430 dày 0.3mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x800mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1000mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1200mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1220mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1250mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1300mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1350mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1400mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1450mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1500mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1550mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.3x1570mm 30,500đ

 

Cuộn inox 430 dày 0.35mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x800mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1000mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1200mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1220mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1250mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1300mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1350mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1400mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1450mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1500mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1550mm 30,500đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.35x1570mm 30,500đ
Cuộn inox 430 dày 0.4mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x800mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1000mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1200mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1220mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1250mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1300mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1350mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1400mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1450mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1500mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1550mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.4x1570mm 30,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 0.5mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x800mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1000mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1200mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1220mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1250mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1300mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1350mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1400mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1450mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1500mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1550mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.5x1570mm 30,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 0.6mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x800mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1000mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1200mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1220mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1250mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1300mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1350mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1400mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1450mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1500mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1550mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.6x1570mm 30,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 0.8mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x800mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1000mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1200mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1220mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1250mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1300mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1350mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1400mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1450mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1500mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1550mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 0.8x1570mm 30,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 1mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 1x800mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1000mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1200mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1220mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1250mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1300mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1350mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1400mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1450mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1500mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1550mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1x1570mm 30,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 1.2mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x800mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1000mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1200mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1220mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1250mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1300mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1350mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1400mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1450mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1500mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1550mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.2x1570mm 30,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 1.5mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x800mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1000mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1200mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1220mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1250mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1300mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1350mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1400mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1450mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1500mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1550mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 1.5x1570mm 30,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 2mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 2x800mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1000mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1200mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1220mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1250mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1300mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1350mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1400mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1450mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1500mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1550mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 2x1570mm 27,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 3mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 3x800mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1000mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1200mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1220mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1250mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1300mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1350mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1400mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1450mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1500mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1550mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 3x1570mm 27,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 4mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 4x800mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1000mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1200mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1220mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1250mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1300mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1350mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1400mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1450mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1500mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1550mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 4x1570mm 27,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 5mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 5x800mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1000mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1200mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1220mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1250mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1300mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1350mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1400mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1450mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1500mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1550mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 5x1570mm 27,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 6mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 6x800mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1000mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1200mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1220mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1250mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1300mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1350mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1400mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1450mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1500mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1550mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 6x1570mm 27,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 8mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 8x800mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1000mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1200mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1220mm 30,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1250mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1300mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1350mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1400mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1450mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1500mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1550mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 8x1570mm 27,000đ
Cuộn inox 430 dày 10mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx800mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1000mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1200mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1220mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1250mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1300mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1350mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1400mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1450mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1500mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1550mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 10mmx1570mm 27,000đ
Cuộn inox 430 dày 12mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx800mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1000mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1200mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1220mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1250mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1300mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1350mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1400mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1450mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1500mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1550mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 12mmx1570mm 27,000đ
Cuộn inox 430 dày 14mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx800mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1000mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1200mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1220mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1250mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1300mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1350mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1400mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1450mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1500mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1550mm 27,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 14mmx1570mm 27,000đ

 

Cuộn inox 430 dày 16mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx800mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1000mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1200mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1220mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1250mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1300mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1350mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1400mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1450mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1500mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1550mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 16mmx1570mm 28,000đ
Cuộn inox 430 dày 18mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx800mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1000mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1200mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1220mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1250mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1300mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1350mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1400mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1450mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1500mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1550mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 18mmx1570mm 28,000đ
Cuộn inox 430 dày 20mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx800mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1000mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1200mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1220mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1250mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1300mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1350mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1400mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1450mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1500mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1550mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 20mmx1570mm 28,000đ
Cuộn inox 430 dày 22mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx800mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1000mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1200mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1222mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1250mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1300mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1350mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1400mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1450mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1500mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1550mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 22mmx1570mm 28,000đ
Cuộn inox 430 dày 24mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx800mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1000mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1200mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1224mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1250mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1300mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1350mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1400mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1450mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1500mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1550mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 24mmx1570mm 28,000đ
Cuộn inox 430 dày 26mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx800mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1000mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1200mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1226mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1250mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1300mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1350mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1400mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1450mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1500mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1550mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 26mmx1570mm 28,000đ
Cuộn inox 430 dày 28mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx800mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1000mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1200mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1228mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1250mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1300mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1350mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1400mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1450mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1500mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1550mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 28mmx1570mm 28,000đ

Cuộn inox 430 dày 30mm

Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx800mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1000mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1200mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1230mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1250mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1300mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1350mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1400mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1450mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1500mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1550mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mmx1570mm 28,000đ

Cuộn inox 430 dày 30mm đến 100mm

Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx800mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1000mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1200mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1230mm đến 100mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1250mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1300mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1350mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1400mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1450mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1500mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1550mm 28,000đ
Tấm Cuộn Inox 430 30mm đến 100mmx1570mm 28,000đ

 

Share: