Bảng báo giá Inox tấm cuộn 304 rẻ nhất miền Bắc

05/10/2023

Bảng giá Inox 304 mới nhất được cập nhật dưới đây. Giá Inox thay đổi thường xuyên theo nhu cầu thị trường, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0343417281 (hoặc zalo) để được tư vấn chính xác nhất. Giá Inox tấm cuộn 304 hiện tại là bao nhiêu? […]

Bảng giá Inox 304 mới nhất được cập nhật dưới đây. Giá Inox thay đổi thường xuyên theo nhu cầu thị trường, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0343417281 (hoặc zalo) để được tư vấn chính xác nhất.

Bảng giá Inox 304
Bảng giá Inox 304

Giá Inox tấm cuộn 304 hiện tại là bao nhiêu? chúng tôi cung cấp đầy đủ báo giá cho các sản phẩm inox tấm cuộn, băng 304 độ dày từ 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, … đến 100mm.

Cuộn inox 304 dày 0.2mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x800mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1000mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1200mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1220mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1250mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1300mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1350mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1400mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1450mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1500mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1550mm 62,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.2x1570mm 62,000đ

Cuộn inox 304 dày 0.25mm

Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx800mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1000mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1200mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx120.25mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1250mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1300mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1350mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1400mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1450mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1500mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1550mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.25mmx1570mm 60,000đ
Cuộn inox 304 dày 0.3mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x800mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1000mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1200mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1220mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1250mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1300mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1350mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1400mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1450mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1500mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1550mm 61,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.3x1570mm 61,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 0.35mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x800mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1000mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1200mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1220mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1250mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1300mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1350mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1400mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1450mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1500mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1550mm 60,500đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.35x1570mm 60,500đ
Cuộn inox 304 dày 0.4mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x800mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1000mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1200mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1220mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1250mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1300mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1350mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1400mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1450mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1500mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1550mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.4x1570mm 60,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 0.5mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x800mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1000mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1200mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1220mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1250mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1300mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1350mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1400mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1450mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1500mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1550mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.5x1570mm 60,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 0.6mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x800mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1000mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1200mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1220mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1250mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1300mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1350mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1400mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1450mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1500mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1550mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.6x1570mm 60,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 0.8mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x800mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1000mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1200mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1220mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1250mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1300mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1350mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1400mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1450mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1500mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1550mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 0.8x1570mm 60,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 1mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 1x800mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1000mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1200mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1220mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1250mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1300mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1350mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1400mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1450mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1500mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1550mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1x1570mm 60,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 1.2mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x800mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1000mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1200mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1220mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1250mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1300mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1350mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1400mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1450mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1500mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1550mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.2x1570mm 60,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 1.5mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x800mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1000mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1200mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1220mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1250mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1300mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1350mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1400mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1450mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1500mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1550mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 1.5x1570mm 60,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 2mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 2x800mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1000mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1200mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1220mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1250mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1300mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1350mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1400mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1450mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1500mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1550mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 2x1570mm 55,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 3mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 3x800mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1000mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1200mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1220mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1250mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1300mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1350mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1400mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1450mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1500mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1550mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 3x1570mm 55,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 4mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 4x800mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1000mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1200mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1220mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1250mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1300mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1350mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1400mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1450mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1500mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1550mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 4x1570mm 55,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 5mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 5x800mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1000mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1200mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1220mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1250mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1300mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1350mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1400mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1450mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1500mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1550mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 5x1570mm 55,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 6mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 6x800mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1000mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1200mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1220mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1250mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1300mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1350mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1400mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1450mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1500mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1550mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 6x1570mm 55,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 8mm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 8x800mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1000mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1200mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1220mm 60,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1250mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1300mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1350mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1400mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1450mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1500mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1550mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 8x1570mm 55,000đ
Cuộn inox 304 dày 10mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx800mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1000mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1200mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1220mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1250mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1300mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1350mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1400mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1450mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1500mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1550mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 10mmx1570mm 55,000đ
Cuộn inox 304 dày 12mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx800mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1000mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1200mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1220mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1250mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1300mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1350mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1400mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1450mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1500mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1550mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 12mmx1570mm 55,000đ
Cuộn inox 304 dày 14mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx800mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1000mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1200mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1220mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1250mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1300mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1350mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1400mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1450mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1500mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1550mm 55,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 14mmx1570mm 55,000đ

 

Cuộn inox 304 dày 16mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx800mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1000mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1200mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1220mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1250mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1300mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1350mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1400mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1450mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1500mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1550mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 16mmx1570mm 58,000đ
Cuộn inox 304 dày 18mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx800mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1000mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1200mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1220mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1250mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1300mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1350mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1400mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1450mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1500mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1550mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 18mmx1570mm 58,000đ
Cuộn inox 304 dày 20mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx800mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1000mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1200mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1220mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1250mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1300mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1350mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1400mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1450mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1500mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1550mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 20mmx1570mm 58,000đ
Cuộn inox 304 dày 22mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx800mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1000mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1200mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1222mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1250mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1300mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1350mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1400mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1450mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1500mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1550mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 22mmx1570mm 58,000đ
Cuộn inox 304 dày 24mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx800mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1000mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1200mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1224mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1250mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1300mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1350mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1400mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1450mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1500mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1550mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 24mmx1570mm 58,000đ
Cuộn inox 304 dày 26mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx800mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1000mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1200mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1226mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1250mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1300mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1350mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1400mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1450mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1500mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1550mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 26mmx1570mm 58,000đ
Cuộn inox 304 dày 28mmmm Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx800mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1000mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1200mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1228mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1250mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1300mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1350mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1400mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1450mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1500mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1550mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 28mmx1570mm 58,000đ

Cuộn inox 304 dày 30mm

Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx800mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1000mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1200mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1230mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1250mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1300mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1350mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1400mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1450mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1500mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1550mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mmx1570mm 58,000đ

Cuộn inox 304 dày 30mm đến 100mm

Giá bán (kg)
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx800mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1000mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1200mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1230mm đến 100mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1250mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1300mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1350mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1400mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1450mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1500mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1550mm 58,000đ
Tấm Cuộn Inox 304 30mm đến 100mmx1570mm 58,000đ

 

Share: